Gediminas Pranckūnas

Per visa žvilgsnį / Across the Whole View (2021)

Paroda Vilniaus grafikos meno centro galerijoje "Kairė- dešinė", Vilnius. / Exhibition at Vilnius Graphic Art Centre gallery "Kairė- dešinė", Vilnius.


Skaitykite: Agnės Narušytės tekstas.