Gediminas Pranckūnas

Fotografija ir tapyba
Photography & painting


2006

Vėliavų laikikliai
Flag holders

Paroda Vilniaus savivaldybėje. Eksponuotos 36 fotografijos.
Show at the Vilnius City Municipality. 36 photographs exhibited.

Liudviko Jakimavičiaus tekstas.


10/11

Next project: → Tapyba
Paintings

Previous project: ← Miesto vaizdai
Cityscapes

Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>
Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>
Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>
Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>
Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>
Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>
Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>
Vėliavų laikikliai<br><i>Flag holders</i>